Kennis en ervaring

Pensioenen:
Actuariële ondersteuning bij diverse automatiseringsprojecten

 • Inregelen van pensioenregelingen
 • Testwerkzaamheden
 • Zowel garantieregelingen als regelingen met mogelijkheden in beleggingseenheden
 • Automatiseringsondersteuning m.b.t het actuariële jaarwerk

Levensverzekeringen:
Actuariële ondersteuning bij diverse automatiseringsprojecten

 • Testwerkzaamheden
 • Opstellen/aanpassen rekenregels voor automatiseringsdoeleinden
 • Conversieberekeningen
 • Aansluiting met in- en excasso

Actuariaat en actuariële berekeningen:

 • Opstellen rekenregels
 • Actuariële bijdragen aan bouw offerteprogrammatuur
 • Spreadsheets voor minder gangbare actuariële berekeningen
 • Concurrentievergelijking en productverbetering
 • Ontwikkelen Unit-linked producten

Aanverwante bedrijven:

  • Functioneel ontwerp actuariële delen software voor individuele en collectieve verzekeringen
  • Formulebeheer voor collectieve pensioenen
  • Formulebeheer en ontwikkeling kosten/provisie/pensioen voor diverse levensverzekeringsmaatschappijen die de software gebruiken
  • Ondersteuning klanten bij inregelen software